สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

สุวิชาโน ภวังโหติ ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

www.dmralumni.com, www.สมาคมศิษย์เก่าธรรมราชศึกษา.com


ประกาศ เลขที่ 4/2562 เรื่องระเบียบว่าด้วยสมาชิกภาพและสวัสดิการของสมาชิกสมาคมฯ

ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา-วัดพระสิงห์ ที่ 4/2562 
ระเบียบ ว่าด้วยสมาชิกภาพและสวัสดิการของสมาชิกสมาคมฯ


ดาวน์โหลด ประกาศ เลขที่ 4/2562 เรื่องระเบียบว่าด้วยสมาชิกภาพและสวัสดิการของสมาชิกสมาคมฯ...