สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

สุวิชาโน ภวังโหติ ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

www.dmralumni.com, www.สมาคมศิษย์เก่าธรรมราชศึกษา.com


รายชื่อสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา

ลำดับ ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล อาชีพ จบปี พ.ศ. วันที่สมัคร สถานะ
1 นายธัชกร วิริยะแก้ว หมู่บ้าน/วัด เลขที่ ซ.1-2วงแหวนรอบกลาง ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0899940079 สมาชิก
2 นายสง่า นันทกาญจน์ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 159/4 ตำบลบ้านแหวน อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0819507419 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
3 พลตรีมานิตย์ สุริยวงค์ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 136/50 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
4 นายธีรเดช สองคำชุม หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 42 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอ อเมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
5 นายนุกูล พันธุวัฒน์ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 10/150 ข่วงสิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0857097520 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
6 นายรุ่งโรจน์ มุกดาสนิท หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 5/17 ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0856187431 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
7 นายสมบูรณ์ ดวงปูนันท์ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 32 ราชพฤกษ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0869111178 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
8 ดต.วิทยา สิงห์มณี หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 71/28 สนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0891615330 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
9 นายดวงเนตร โสภา หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 25 ซ.15 ตำบลป่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0816719077 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
10 นายวีระพงษ์ ผ่องพันธุ์ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 14 ซ.3 อินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0819504615 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
11 พระครูสุชาติธรรมาวุธ หมู่บ้าน/วัด วัดใหม่ปางเติม เลขที่ ตำบลแม่วาง อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0806744170 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
12 นายบุญส่ง ประเสริฐ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 63/31 ถ.อารักษ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0869224526 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
13 นายหิรัญ เมืองมูล หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 289 ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0891468786 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
14 นายเยี่ยม พูลผล หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 147/391 ตำบลหางดง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230 0898518630 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
15 นายอนันต์ ไชยบุตร หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 11 ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0871919247 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
16 นายวิเชียร บูรณศิลปกร หมู่บ้าน/วัด บ้านเทียมพร เลขที่ 3 ตำบลป่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0865114304 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
17 ดต.ไพฑูรย์ วิเศษคุณ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 393/143 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0870484774 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
18 นายธนวัฒน์ ไชยวุฒิ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ ตำบลท่าศาลา อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0861162207 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
19 นายฤทธิ์ สิงคมณี หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 124/1 ตำบลสันผักหวาน อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0948301241 2528 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
20 นายปรีชา บุญสุข หมู่บ้าน/วัด บ้านสันกับตองเหนือ เลขที่ 98/5 ตำบลสารภี อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0820487041 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
21 นายอภิชาต อาจหาญ หมู่บ้าน/วัด 41/30 ซ.3 ประชาอุทิศ เลขที่ ตำบลลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 0895551089 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
22 นายชุติพนธ์ ต๊ะปวน หมู่บ้าน/วัด สนง.ชุติพนธ์ทนายความ เลขที่ 65 ทิพย์เนตร ตำบลหายยา อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0865873987 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
23 นายอุดม ไชยมงคล หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 413 ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 053806070 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
24 นายอุดม ศรีคำ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 289 ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0849501661 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
25 นายธวัชชัย พันเชิง หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 81/1 ตำบลแม่ก๊ะ อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0861856461 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
26 นายมนตรี ขันไชย หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 81 ตำบลบ้านกลาง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0819515999 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
27 นายพลวัฒน์ ปุงปี่แก้ว หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 369 ตำบลหางดง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0810227505 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
28 นายธนาสิทธิ์ เทพยศ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 64 พัฒนาช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0813657456 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
29 นายเฉลิม ติ๊บคำ หมู่บ้าน/วัด บ้านวรารมณ์ เลขที่ 5/109 ตำบลบางพลี อำเภอ บางพลี จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 0850552599 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
30 นายปฐม ประทุมทอง หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 3/58 ช้างเผือก ซ.4 ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0894307329 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
31 นายสำราญ จันทร์อดิศร หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 177/6 ตำบลป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0898388469 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
32 นายสมบุญ หิรัญยโชติ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 122 ซ.1 ถ.มหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0818859843 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
33 ดร.เอกนัฐ สันทราย หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 213 ม.7 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0816711726 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
34 นายบุรินทร์ เรือนแก้ว หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 40 ม.2 ตำบลหนองตอง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50340 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
35 นายณรงค์ โยธาราษฎร์ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 173 ตำบลข่วงเปา อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0898504890 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
36 นายปรีชา สมบูรณ์ชัย หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 6 ประชาอุทิศ ตำบลแม่แรง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 0818812429 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
37 นายศิริพงษ์ วงษ์ไชย หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 43497 ตำบลแช่ช้าง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
38 นายเกษม สายกับ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 43538 ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
39 นายนพรัตน์ บุญเย็น หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 27/6 อารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0817659385 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
40 นายเชิดเกียรติ กาญจนพนัส หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 33/4 ตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0871861910 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
41 พ.ต.ต.มณเทียร มหาวันแจ่ม หมู่บ้าน/วัด เลขที่ ตำบลท่าศาลา อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
42 นายวุฒิชัย วิชัยศรี หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 132/1 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0871777495 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
43 นายสำราญ กิติศรี หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 210/3 ตำบลป่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0813861153 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
44 นายดวงฤทธิ์ โลโท หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 141/2 ซ.ศรีภักดี ตำบลป่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0812898561 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
45 นายธนพล บุญสม หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 53 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230 0819517307 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
46 นายอุดม ทองคำเกิด หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 128 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0810262159 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
47 นายสวัสดิ์ มาบุตร หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 137 ตำบลครึ่ง อำเภอ เชียงของ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 0806784156 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
48 นายสมประสงค์ อุดมศรี หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 190 ตำบลแม่แฝก อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0897005573 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
49 ดต.เสนอ ดวงดี หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 95 ตำบลห้วยม่า อำเภอ เมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 0895527548 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
50 นายนพพร มาลาตุ๋ย หมู่บ้าน/วัด บ้านวังตอง เลขที่ 23 ตำบลบ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0895524940 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
51 นายสุรชัย ยะมะโน หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 103/1 ตำบลยั้งเมิน อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0898548784 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
52 นายสมเพชร ดวงตา หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 50 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0819600977 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
53 นายจำรัส อุปมาณ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 78/2 ตำบลขัวมุง อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 8095533012 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
54 นายเสาร์แก้ว ดันทา หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 117 ตำบลห้องแซง อำเภอ เกื้งนกทา จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 8192125189 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
55 นายมาโนช สุรินทวงค์ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 103/1 ถ.วัวลาย ซ.1 ตำบลหายยา อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0896316073 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
56 ด.ต.นิรันดร์ หมอเก่ง หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 24 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0899549650 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
57 นายอนันต์ มณีชัย หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 101/22-23 วังสิงห์คำ ตำบลศรีภูมิ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0819512915 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
58 ด.ต.ถวัลย์ หงส์ประสิทธิ์ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 126/540 ราชบูรณะ ตำบลแม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 0895684388 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
59 ด.ต.ชนินทร์ กิตติวรินทร์ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 71 ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0817834456 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
60 นายเสวก แฮคำลือ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 270 ตำบลหนองควาย อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230 0819989484 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
61 นายอนุรักษ์ อินเทพ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 19 ตำบลหายยา อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0816732154 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
62 นายณัฐพล คนอ้วน หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 127 ตำบลป่าเมี้ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0865523596 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
63 นายณัฐวุฒิ มูลประนัน หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 73/4 ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0898356129 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
64 นายทะนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 238/43 ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0866599740 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
65 ด.ต.บันวินทร์ แปงเพชร หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 177/33 ราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0818844184 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
66 นายสนั่น บุญเทียม หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 79/26 ศรีปิงเมือง ตำบลช้างคลาน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0849503922 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
67 นายพินิจ กาวิละ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 73 ตำบลบ้านแซง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 0866577651 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
68 พระครูประภัสสรนิรันดร์(ก้อนป้อ หมู่บ้าน/วัด วัดปูคาเหนือ เลขที่ ตำบลแม่ปูคา อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
69 ร.ต.อ.วิทยา ใจคำ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 28 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230 0910718696 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
70 นายวิวัฒน์ สนธิคุณ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
71 ร.ท.อุดร มหายศ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
72 นายประสิทธิ์ หงษ์ศิริชาติ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
73 นายศุภชัย วงศ์ทันตกร หมู่บ้าน/วัด เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
74 นายประพันธ์ เงินดี หมู่บ้าน/วัด ริมน้ำรีสอร์ท 2 เลขที่ 199 ตำบลต้นธง อำเภอ เมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 51000 0866562752 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
75 นายจีรวัฒน์ กันตีมูล หมู่บ้าน/วัด เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
76 นายวิเชษฐ ศิริวัฒน์สุนทร หมู่บ้าน/วัด เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
77 นายพิภู กิตตสรณ์ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
78 นายมานพ ปิยะวงศ์ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 136/6 ตำบลสุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230 0899546524 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
79 พ.อ.อ.ประสิทธิ์ ไชยเลิศ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 10/938 กองบิน 41 ตำบลสุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 0835663111 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
80 นายศุภนันทน์ พิบูลย์ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 451 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320 0899528482 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
81 นายพิทักษ์ โปธาปั๋น หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 35/1 ตำบลออนกลาง อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130 0891065238 2528 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
82 นายสมศักดิ์ วงศ์ขันธ์ หมู่บ้าน/วัด สวีทโฮม เลขที่ 16/20 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300 0810307096 2531 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
83 นายอุดม ขัดชมภู หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 76/1 ตำบลวอแก้ว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 2528 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
84 นายจรัส เทพประการ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 34 ซ.28 ถ.โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300 0819600251 2527 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
85 นายบรรจง สุขคำ หมู่บ้าน/วัด เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
86 นายสุชาติ เชิดชู หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 115/1 ตำบลสันพระเนตร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
87 ร.ต.ท.วีรวัฒน์ บุญหมื่น หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 134 ตำบลแม่โป่ง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
88 นายสมจิตต์ จำปาทอง หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 36/6 ตำบลหายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 0800673811 2515 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
89 นายสนั่น บุญตุ้ย หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 87/7 ตำบลสันกลาง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0812880993 2525 28 ส.ค. 2562 สมาชิก
90 นายอาทิตย์ สุธรรมทาน หมู่บ้าน/วัด เลขที่ 145 ตำบลข่วงเปา อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0899525486 2518 28 ส.ค. 2562 สมาชิก